Therapie of antidepressiva tijdens zwangerschap: kan dat?

Promovenda Marlies Brouwer van de Universiteit Utrecht wilde weten of zwangeren wel of niet gebaat zijn bij het doorslikken van antidepressiva. Daartoe heeft Brouwer een eerste wereldwijd gerandomiseerde studie gedaan naar een kortdurende psychologische training in combinatie met het afbouwen van antidepressiva tijdens de zwangerschap (Stop or Go studie).

Voor haar onderzoek bleven sommige, van hun depressie herstelde, zwangere vrouwen antidepressiva doorslikken tijdens de zwangerschap. Anderen bouwden de antidepressiva af en volgden een kortdurende psychologische training (Preventieve Cognitieve Therapie (PCT)). Brouwer: “De resultaten van mijn studie impliceren dat zwangeren die de kortdurende training volgden mogelijk even goed zijn beschermd tegen veranderingen van emoties en terugval van depressie als de moeders die de antidepressiva doorslikten.”

Geen lager geboortegewicht

Ook bleek uit Brouwers promotieonderzoek dat het afbouwen van antidepressiva met het volgen van de training niet leidde tot lager geboortegewicht. “Dit is een eerste indicatie dat het afbouwen van antidepressiva in combinatie met de training een mogelijke optie is voor zwangere vrouwen die hersteld zijn en geen antidepressivum meer willen slikken.”

Daarmee kunnen we positieve effecten en negatieve effecten op het kind niet uitsluiten.

Voorzichtig

Wat zwangere vrouwen die nog wel kampen met angst of depressie het beste kunnen doen, is nog onduidelijk. Internationale richtlijnen, zoals die in Engeland en Amerika worden toegepast, schrijven voor om alle zwangere vrouwen te screenen en vervolgens te behandelen voor depressie en angst. Dit gebeurt ook met de onderliggende gedachte dat wat werkt en goed is voor de zwangere vrouw, ook de negatieve gevolgen van de psychische stoornissen voorkomt of vermindert bij de kinderen. In haar proefschrift adviseert Brouwer voorzichtig te zijn met deze aanbeveling wat betreft de kinderen. “Er zijn nu gerandomiseerde studies naar het effect van antidepressiva op de baby. Daarmee kunnen we positieve effecten en negatieve effecten op het kind niet uitsluiten. Van psychologische behandelingen tijdens de zwangerschap kunnen we de positieve of negatieve gevolgen voor het kind ook niet uitsluiten. Meer onderzoek is echt noodzakelijk.”

Symposium

De resultaten van Brouwers promotieonderzoek worden vrijdagochtend 7 juni gepresenteerd op het symposium Exploring approaches to prevent common mental disorders. Meer informatie over het symposium is te vinden op de linkedin-pagina van de promovenda.

Dit is een persbericht van de Universiteit Utrecht.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *